Zdenka Brungot Svíteková
Pečnianska 23
85101 Bratislava
Slovakia
or:
Reset 13
6230 Sykkylven
Norway

phone Slovakia: 0420-732-58 97 33
phone Norway: (+47) 94783980
phone Czech Republic: 00421-907-14 00 39

mail: stellza@sloway.no