Tilbud, Anslag, en Suksesshistorie", Kristiansand Kunsthall 2019: