Pictures from the opening at Dei Nynorske Festspela, June 25th., 2008
Bilder fra åpningen av Festspelutstillinga på Dei Nynorske Festspela, 25. juni, 2008